برچسب: مکتب ادبی

مکتب ادبی، روح حاکم در آثار هنری است

یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی