برچسب: منوچهر محمدی

دین‌محوری از دوره‌ی امپراطوری پارس وجود داشت

نشست انقلاب اسلامی در ایران و ایالات متحده آمریکا توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست انقلاب اسلامی در ایران و ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود

نشست انقلاب اسلامی در ایران و ایالات متحده آمریکا توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

بسته مطالعاتی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مناسبت دهه فجر

در آستانه فرارسیدن ایام‌الله مبارک دهه فجر بر آن شدیم تا در قالب معرفی آثار،‌ نمونه‌هایی از پژوهش‌های گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را بازخوانی نماییم.

سه عنصر مکتب، رهبری و مردم عناصر مهم تداوم انقلاب

کرسی علمی ترویجی مدیریت بحران در جمهوری اسلامی، سومین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع کلی انقلاب اسلامی و بحران‌های اجتماعی و سیاسی برگزار شد.

کرسی مدیریت بحران در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود

کرسی مدیریت بحران در جمهوری اسلامی توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی