برچسب: مستندساز

ششمین نشست از سلسله نشست‌های “کودتای آژاکس”

ششمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد گوناگون کودتای۲۸ مرداد با عنوان «عملیات آژاکس» به همت کانون اندیشه جوان با حضور دکتر جواد حق‌گو برگزارشد.

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های “کودتای آژاکس”

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد گوناگون کودتای۲۸ مرداد با عنوان «عملیات آژاکس» به همت کانون اندیشه جوان با حضور حسین دهباشی برگزارشد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی