برچسب: محمد مهدی عباسی آغوی

آثار روان‌شناختی عزاداری

در گفت‌وگویی با جت‌الاسلام دکتر محمدمهدی عباسی آغوی مدیر گروه اخلاق، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه از آثار روانشناختی عزاداری مطلع خواهیم شد.

فعالیت‌های گروه اخلاق، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهش‌های جوان تبیین شد

در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر مهدی عباسی آغوی مدیر گروه اخلاق، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهش‌های جوان فعالیت‌های این گروه علمی بررسی و تبیین شد.

می‌خواهم خوش اخلاق شوم تجدید چاپ شد

کتابمی‌خواهم خوش اخلاق شوم" اثر محمد مهدی عباسی آغوی محقق مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه به چاپ دوم خود رسید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی