برچسب: محمد ستوده

ملک‌زاده: قرآن کریم، انقلاب را به عنوان یکی از اهداف مهم...

کرسی علمی ترویجی گفتمان انقلابی از منظر آیه‌الله خامنه‌ای با تاکید بر بررسی عوامل شکل‌گیری، بقاء و تاثیرات گفتمانی در گستره جهانی با ارائه دکتر محمد ملک زاده برگزار شد.

کتاب “نظریه‌های روابط بین‌الملل” منتشر شد

کتاب "نظریه‌های روابط بین‌الملل" درآمدی بر روابط بین‌الملل متعالیه، به قلم آقای محمد ستوده در گروه سیاست پژوهشگاه به چاپ رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی