برچسب: محمد حسن شاهنگی

بسته پیشنهادی مرکز پژوهش های جوان به مناسبت آغاز امامت حضرت...

به مناسبت آغاز دوران امامت حضرت قائم اباصالح المهدی (عج) در همین زمینه به گفت و گو با محمدحسن شاهنگی معاون مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پرداختیم.

سینمای اعتراض در ایران

یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بررسی مباحثی در خصوص سینمای اعتراض در ایران، برگزار شد.

انتشار یادداشت‌هایی از حمید سبزواری و فرج‌الله سلحشور برای اولین بار

کتاب «همسو با حماسه (سیری در ادبیات پایداری و دفاع مقدس)» به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های جوان با محوریت جنگ اقتصادی

با اعمال تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه کشورمان در موقعیت جنگ اقتصادی، مصاحبه‌ای با آقای محمدحسن شاهنگی معاون مرکز پژوهش‌های جوان برای مخاطبان گرامی ترتیب دادیم.

شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان

یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی