برچسب: محمد حسن شاهنگی

بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های جوان با محوریت جنگ اقتصادی

با اعمال تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه کشورمان در موقعیت جنگ اقتصادی، مصاحبه‌ای با آقای محمدحسن شاهنگی معاون مرکز پژوهش‌های جوان برای مخاطبان گرامی ترتیب دادیم.

شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان

یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد.

رسالت مرکز پژوهش‌های جوان با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب

به منظور تبیین رسالت مرکز پژوهشهای جوان وابسته به پژوهشگاه در راستای بیانیه رهبری با عنوان گام دوم انقلاب، گفت‌وگویی با محمدحسن شاهنگی معاون این مرکز انجام دادهایم.

موسویان: پاسخ به احکام در چارچوب اصول و قواعدی قرار دارد

نشست تخصصی«ماهیت نظام در اندیشه فقهی» به بهانه مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام فاضل لنکرانی با حضور اعضای شورای علمی گروه نظام‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهش‌های جوان برگزار شد.

به مناسبت چهل سالگی یک انقلاب غیر قُلابی!

همزمان با فرارسیدن سالروز گرامیداشت حماسه 9 دی ماه، جدیدترین یادداشت محمدحسن شاهنگی معاون مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه ارائه گردید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی