برچسب: محمد باقر پور امینی

کرسی علمی تفاوت انسان‌ها در انسان‌شناسی دینی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "تفاوت انسان‌ها در انسان‌شناسی دینی”، توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

نشست فراز و فرودهای سلفی پژوهی برگزار می‌شود

پیش‌نشست بیستم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی