برچسب: محمدصفر جبرئیلی

اثبات تشیع عقیدتی بعد از رحلت پیامبر(ص)

کرسی علمی ترویجی «اثبات تشیع عقیدتی بعد از رحلت پیامبر(ص)» توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، روز شنبه مورخ ۱۵ دی...

اثبات تشیع عقیدتی بعد از رحلت پیامبر(ص)

کرسی علمی- ترویجی “اثبات تشیع عقدیتی بعد از رحلت پیامبر(ص)” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی برگزار می‌شود.

نقد و بررسی مذهب اباضیه

 میزگرد علمی «بررسی و نقد مذهب اباضیه» توسط گروه کلام پژوهشگاه، روز یک شنبه ۲۴ آذر ماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

مذهب اباضیه مذهبی سیاسی و معطوف به قدرت است

نشست علمی نقد و بررسی مذهب اباضیه به همت گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی با حضور صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

میز گرد علمی بررسی و نقد مذهب اباضیه برگزار می‌شود

میزگرد علمی «بررسی و نقد مذهب اباضیه» توسط گروه کلام پژوهشگاه روز یک شنبه ۲۴ آذر ماه جاری برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی