برچسب: محمدجواد رودگر

برخی بیماری‌ها ناشی از تغذیه نامتناسب با آموزه‌های دینی است

دومین نشست علمی همایش عرفان اهل بیتی با عنوان «نقش تغذیه در سلوک عرفانی»  توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی نقش تغذیه در سلوک عرفانی برگزار می‌گردد

دومین نشست علمی همایش عرفان اهل بیتی با موضوع “نقش تغذیه در سلوک عرفانی بر اساس کتاب و سنت” با ارائه حجت‌الاسلام علی رضایی بیرجندی برگزار می‌شود.

محمدجواد رودگر

دانشیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: عرفان نظری اهل‌بیتی حوزه تمحض دوم: عرفان اجتماعی دریافت رزومه:  CV Roodgar پست الکترونیکی: ...

کرسی ترویجی سنجه‌های ارزشیابی معنویت‌های دینی و سکولار برگزار می شود

کرسی ترویجی سنجه‌های ارزشیابی معنویت‌های دینی و سکولار توسط قطب علمی فلسفه دین در قم برگزار می‌شود.

رودگر: انسان بر اساس سرشت الهی و فطرت توحیدی تشنه معنویت...

کرسی ترویجی “مولفه و شاخص‌های ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” توسط حلقه تخصصی الگوی پایه اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی