برچسب: محسن عرفایی

ترخان: پایایی و پایداری توسعه در گرو توجه به اهداف و...

کرسی علمی- ترویجی“اصول راهبردهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبنای نظام سنت‌های الهی” توسط حلقه تخصصی الگوی پایه اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی اصول راهبردهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "اصول راهبردهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبنای نظام سنت‌های الهی”، توسط مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

نشست تخصصی «اخلاق مهندسی ژنتیک»

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ نشست تخصصی اخلاق مهندسی ژنتیک از پیش نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی