برچسب: فضای مجازی

مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی نماید

بنا به ضرورت حکمرانی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی در راستای تقنین و اجرایی شدن سیاست‌های مصوب شورای عالی مجازی، باید اقدام به تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی نماید.

نشست علمی جایگاه و الزامات مجلس شورای اسلامی در عرصه حکمرانی...

نشست علمی با عنوان "جایگاه و الزامات مجلس شورای اسلامی در عرصه حکمرانی فضای مجازی" به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

سواد حکمرانی فضای مجازی

یادداشتی از دکتر عزیز نجف پور با عنوان سواد حکمرانی فضای مجازی منتشر شد

بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر

نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده با عنوان بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر منتشر شد

نشست ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی فضای مجازی در ایران، با عنوان "نگاهی دوباره به ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات" در تهران برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی