برچسب: فرهنگ سایبر

نشست فرهنگ سایبر برگزار می‌شود

نشست "فرهنگ سایبر" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه‌¬های کشور با حضور اساتید این حوزه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی