برچسب: غلامحسن محرمی

تاریخ زندگی امامان معصوم(ع) بررسی شد

دو کرسی علمی ترویجی با موضوع زندگانی امیرمؤمنان و زندگانی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) برگزار شد.

کرسی ترویجی بررسی زندگانی امیرمؤمنان(ع)

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی بررسی زندگانی امام حسن(ع) و امام حسین(ع)

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی

امام محمد باقر(ع)؛ پایه‌گذار نهضت علمی و احیاگر فرهنگ کتابت

گفتگو با حجت‌الاسلام غلامحسن محرمی عضو هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه

پیامبر اکرم(ص) دارای مقام نبوت، رسالت، خاتمیت و شفاعت است

حجت‌الاسلام غلامحسن محرمی عضو هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه به گفتگویی پیرامون رحلت پیامبر اکرم (ص) پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی