برچسب: علی ذوعلم

دومین کنفرانس خبری “کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی...

دومین کنفرانس خبری کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره)" با موضوع اعلام برنامه‌های این کنگره در روز چهارشنبه مورخ ۳۰ فرودین ماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌گردد."

همایش نیم‌روزه هفته دوم تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود

به همت گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همایش نیم‌روزه هفته دوم تمدن نوین اسلامی روز سه‌شنبه 3 اسفند ماه جاری در ساختمان مرکزی این پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی ترویجی تحلیل ثبات و تعادل در جمهوری اسلامی ایران

گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی تحلیل ثبات و تعادل در جمهوری اسلامی ایران" را روز دوشنبه مورخ ۲ اسفند ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی