برچسب: علی آقا پیروز

علی‌آقا پیروز

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض:‌ نظام اداری اسلام دریافت رزومه: CV Piroz پست الکترونیکی: a.pirooz@iict.ac.ir     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت...

کرسی علمی- ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی “رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی” توسط گروه مدیریت پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون...

کرسی علمی ـ ترویجی "بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون"، توسط پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

در مدیریت زنان، رجحان خانواده نباید فراموش شود

حجت ‌الاسلام و المسلمین علی آقا پیروز نویسنده کتاب بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی" و مدیر گروه مدیریت پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی