برچسب: علوم انسانی اسلامی

در حقوق اسلامی نیازمند فهم جدید هستیم

دکتر محمود حکمت‌نیا، رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه در گفت‌وگویی به بررسی نوین شدن عرصه‌های حقوق پرداخت.

علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند

دکتر محمد محمدرضایی سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات در گفتگویی به پرسش‌هایی در باب علم دینی پاسخ داد.

راستی و راست‌نمایی علوم انسانی اسلامی

مهدی جمشیدی عضوِ‌ هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در یادداشتی با عنوان عیارسنجیِ استدلال‌های رسول جعفریان به راستی و راست‌نمایی علوم انسانی اسلامی پرداخت

تحقق بیانیه گام دوم در گروی تحقق علوم انسانی اسلامی است

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد موسس و رئیس پژوهشگاه در سخنانی به تببین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی