برچسب: عزالدین رضانژاد

نخستین پیش نشست همایش ملی فلسفه علم کلام برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نخستین پیش نشست فلسفه علم کلام با حضور چند تن از صاحبنظران حوزه صبح پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه جاری در سالن همایش‌های مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

نخستین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام برگزار می‌شود

نخستین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با مشارکت مجمع عالی حکمت اسلامی، برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی