برچسب: عبدالوهاب فراتی

جریان مقاومت محکم‌تر از گذشته به راه خود ادامه خواهد داد

کرسی آزاد اندیشی با موضوع «شهادت سپهبد قاسم سلیمانی؛آینده خاورمیانه» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی برگزار شد.

شهادت سپهبد سلیمانی باعث شد تا صدایمان را به گوش یاران...

کرسی آزاد اندیشی «شهادت سپهبد قاسم سلمیانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط گروه سیاست پژوهشگاه چهارشنبه ۱۸ دی ماه جاری در قم برگزار شد.

راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری...

بررسی راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی- ترویجی «راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

بحران عراق؛ ریشه‌ها و پیامدها

کرسی آزاد اندیشی «بحران عراق؛ ریشه‌ها و پیامدها» توسط گروه سیاست پژوهشگاه روز سه‌شنبه 21 آبان ماه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی