برچسب: عبدالوهاب فراتی

میان مرجعیت علمی و عملی ولی‌فقیه تزاحمی وجود ندارد

دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در رابطه با موضوع مراجع تقلید و ولایت فقیه در حکومت اسلامی به گفتگویی مفصل پرداخت.

عبدالوهاب فراتی

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: جامعه‌شناسی سیاسی (روحانیت) دریافت رزومه: CV Forati پست الکترونیکی:  forati129@yahoo.com    سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

تعامل مرجعیت با نهاد ولایت فقیه

کرسی علمی ترویجی تعامل مرجعیت با نهاد ولایت فقیه در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

فراتی: تبیین تئوری نظام انقلابی، رسالت مهم اندیشمندان حوزوی است

دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه یکی از رسالت های مهم اندیشمندان و صاحب نظران حوزوی به خصوص پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب را تبیین تئوری نظام انقلابی عنوان کرد.

کرسی ترویجی تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی “تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی