برچسب: عبدالرحیم سلیمانی

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی در مشهد مقدس برگزار شد

جلسات 476 تا 492 شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، ابتدای شهریورماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد.

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی برگزار شد

جلسات ۴۶۷ تا ۴۷۵ شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی جهت بررسی مقالات گروه حقوق جزا، گروه اخلاق و گروه کلام دانشنامه قرآن‌شناسی در خاوه برگزار شد

جلسات 442 تا 449 شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی روزهای پنج‌شنبه و جمعه سی‌ام آذر و یکم دی‌ماه جاری در اردوگاه خاوه برگزار شد؛

یادداشت هفته

نشست‌های علمی