برچسب: شاکله

نشست شاکله تعاملات جهانی در دنیای کنونی برگزار شد

پنجمین جلسه از سلسله جلسات به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در قالب نشست علمی با عنوان «شاکله تعاملات جهانی در دنیای کنونی» برگزار شد.

نشست شاکله تعاملات جهانی در دنیای کنونی برگزار می‌شود

نشست شاکله تعاملات جهانی در دنیای کنونی توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی