برچسب: سید کاظم سید باقری

پورفرد: مبانی روشنفکران دینی متجدد بر مدرنیته و پلورالیسم استوار است

کرسی علمی- ترویجی “مبانی فکری سیاسی روشنفکری دینی متجدد” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی علمی چیستی اخلاق سیاسی برگزار شد

کرسی ترویجی “چیستی اخلاق سیاسی” با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

مبانی انسان شناختی علم سیاست اسلامی در قرآن کریم از منظر...

همزمان با سی‌و هفتمین سالگرد ارتحال علامه محمدحسین طباطبایی(ره) همایش "یادمان علامه طباطبایی؛ علوم انسانی اسلامی" با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدباقری عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

سیدباقری: وحدت، یکدلی، هماهنگی و انسجام از دستاوردهای اربعین است

به منظور بررسی ابعاد وحدت گرایانه پیاده روی اربعین حسینی، با حجت‌ا‌لاسلام سیدکاظم سیدباقری عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه به گفت وگویی پرداخته‌ایم.

دومین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”سیر تحول فقه سیاسی و اخلاق سیاسی پس از انقلاب اسلامی” توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی