برچسب: سیدسجاد ایزدهی

نشست علمی گفتمان مقاومت در اندیشه و رفتار سردار سلیمانی

همزمان با اولین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، نشست علمی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی ظرفیت‌های پژوهش برگزار شد

نشست علمی با عنوان “ظرفیت‌های پژوهش (همراه با پاسداشت مقام علمی مرحوم استاد سیدعباس موسویان)” توسط پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

نشست علمی ظرفیت‌های پژوهش

همزمان با هفته پژوهش نشست علمی توسط پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی نقش‌ تعاون ‌اجتماعی ‌در‌ مواجهه ‌با‌ کرونا‌ از ‌منظر...

همزمان با هفته پژوهش، کرسی علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با مشارکت انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه برگزار می‌شود.

نظام اسلامی و حفظ معیشت در عین سلامت

وظیفه حکومت نسبت به شهروندان خود این است که آن‌ها را از جهات مختلف پشتیبانی کند و حوائج، نظام زندگی، معیشت و سلامت آن‌ها توسط حکومت‌ها اداره شود، چون پایه حکومت مردم هستند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی