برچسب: سازمان انتشارات

رضا براهنی روشنفکری سوسیالیست- پان ترکیست است

کتاب «نگاهی به زندگی، آثار و افکار رضا براهنی» به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

محمود دولت‌آبادی یکی از داستان نویسان شبه مدرنیست است

کتاب «روستازاده نئولیبرالیست!» (نگاهی به زندگی،آثار و افکار محمود دولت‌آبادی) به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

نگاهی تحلیلی نظری بر مقوله رمان و تطوراتش

کتاب «حکایت رمان (جلد اول)» توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم آقای حامد رشاد به زودی منتشر خواهد شد.

کتاب سه‌ نگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت

نشست نقد و بررسی کتاب سه نگاه به برخی مسئله‌های موجود در سه ساحت فرهنگ، روایت و پژوهش جنگ/ دفاع مقدس، به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار شد.

استقرار نظم نوین جهانی، تداوم نظام سلطه را در پی خواهد...

کتاب «آینده نظام سلطه» توسط گروه نظام‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زودی منتشر خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی