برچسب: روز فلسفه

فکر فلسفی و دنباله‌های اجتماعی و سبک زندگی

گفتگو با با دکتر محمد محمدرضایی، سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات پژوهشگاه به مناسبت روز جهانی فلسفه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی