برچسب: روانشناس

آثار دونالد ترامپ در مرکز تبادل کتاب بازنمایی می‌شود

پنجمین نشست کتابنوش با هدف نقد، رونمایی و بازنمایی از آثار دونالد ترامپ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی