برچسب: رمضان علی تبار

یادداشتی بر یادداشت‌های آسیب‌شناختی حوزه

یادداشتی از دکتر رمضان علی‌تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

کرونا و مسئله علم دینی

نشست علمی مجازی با موضوع “کرونا و مسئله علم دینی“ توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی مجازی کرونا و مسئله علم دینی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی مجازی با موضوع “کرونا و مسئله علم دینی“ توسط قطب علمی...

کرونا و علم دینی با تأکید بر طب مطلوب

جدیدترین یادداشت دکتر علی تبار با موضوع کرونا و علم دینی با تأکید بر طب مطلوب منتشر شد

اسلامیت، تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی

کرسی علمی ترویجی «اسلامیت، تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی» توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، روز یکشنبه مورخ ۱۳...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی