برچسب: حیات اجتماعی

فخر زارع: ترس از فقر، مردم را به فقر می‌کشاند

سیدحسین فخر زارع عضو هیأت علمی گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه در گفتگویی به دلایل اصلی بحران‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی