برچسب: حماسه اربعین حسینی

توجه به دو نکته معرفتی در باب اربعین

توجه به دو نکته معرفتی در باب اربعین در گفتگو با دکتر قاسم ترخان عشو هیات علمی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی