برچسب: حقوق خصوصی

شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی در خاوه ده جلسه علمی برگزار کرد

شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهار مقاله از گروه‌های تاریخ، حقوق خصوصی، اخلاق و کلام را بررسی و تصویب کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی