برچسب: حسین عشاقی

 تفسیری در باب «قسیم الجنه و النار» بودن امیر‌المؤمنین

نوشتاری در تفسیر «قسیم الجنه و النار» بودن امیر‌المؤمنین از سوی حجت الاسلام حسین عشاقی منتشر شد

نقدی بر اظهارات عبدالعلی بازرگان در تدوین کتب احادیث

حجت الاسلام حسین عشاقی در یادداشتی به نقد اظهارات عبد العلی بازرگان در تدوین کتب احادیث پرداخت

برهان‌های صدیقین و برهان‌های توحید وجودی

یادداشت‌هایی از حجت‌الاسلام و المسلمین حسین عشاقی عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژ.وهشگاه

انسان‌ها در پرتو حقیقت محمدی (ص) فناء فی الله می‌شوند

کرسی علمی ترویجی با موضوع “فنای ما سوی الله در ربّ محمدی(ص) و در پرتو حقیقت محمدی(ص)“ برگزار شد.

کرسی ترویجی فنای ما سوی الله در ربّ محمدی (ص) و...

در راستای برگزاری همایش عرفان اهل بیتی(ع) کرسی علمی ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی