برچسب: حرم امام خمینی

اجتماع عظیم حوزویان استان تهران برگزار شد

اجتماع عظیم حوزویان استان تهران با عنوان «حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی» مقارن با صدور منشور روحانیت امام در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی