برچسب: جایگاه زاویه دید

کرسی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس برگزار می‌شود

کرسی علمی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی