برچسب: جامعه شناسی معرفتی

واقعیّت‌های جامعه و پژوهش‌های علوم انسانی

یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مناسبت هفته پژوهش با موضوع: آفات پژوهش‌های قلمرو علوم انسانی از منظر جامعه شناسی علم از منظرتان خواهد گذشت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی