برچسب: تقریظ

مدیران به معیارهای تقریظ بی‌توجه هستند

سخنرانی احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در نشست «پیام تقریظ»

یادداشت هفته

نشست‌های علمی