برچسب: تبیین نظریه پرورش مآل

تبیین نظریه علمی – آموزشی پرورش مآل

دومین نشست از سلسه نشست‌های آموزش تفکرمحور در علوم اسلامی با عنوان نشست تبیین نظریه علمی - آموزشی پرورش مآل" روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه جاری در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی