برچسب: بیست و هشتم مرداد

نیمه پنهان کودتای بیست و هشت مرداد مردم فرسوده

اتفاقی که در بیست و هشت مرداد افتاد را نمی‌توان بدون بررسی عقبه دوساله آن تحلیل کرد.به علاوه باید لایه‌های اجتماعی و اقتصادی آن را هم مورد توجه قرار داد. تحلیل سیاسی کافی نیست.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی