برچسب: برهان وجودشناختی

کرسی علمی ترویجی برهان وجودشناسی برگزار می‌شود

کرسی «برهان وجودشناسی» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و با همکاری قطب علمی فلسفه دین برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی