برچسب: بایدها و نبایدهای قالب فانتزی

میزگرد بررسی بایدها و نبایدهای قالب فانتزی در رمان

فانتزی در رمان و داستان مختصات خاص خود را دارد این مختصات در 2بخش بایدها و نبایدها قابل طرح است. شرایطی که فانتزی در ادبیات داستانی غرب دارد تفاوت‌هایی با رمان‌های فارسی دارد. در این میزگرد با حضور برخی کارشناسان ادبیات داستانی به این تفاوت‌ها اشاره شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی