برچسب: انسان شناسی

سهرابی‌فر: فطرت، طینت و ارتباط با جهانِ ماوراء مهمترین عوامل فعلیّت...

کرسی ترویجی “تفاوت انسان‌ها در انسان‌شناسی دینی” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی در سالن فرهنگ پژوهشگاه در قم برگزار ‌شد

کرسی علمی تفاوت انسان‌ها در انسان‌شناسی دینی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "تفاوت انسان‌ها در انسان‌شناسی دینی”، توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

سهرابی‌فر: انقلاب اسلامی با هدف تطبیق و اجرای آموزه‌های دینی در...

نشست علمی با موضوع"انسان‌شناسی دینی در 40 سال گذشته در ایران و افق‌های پیش رو" توسط گروه کلام با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی