برچسب: اقتصاد اسلامی

هفتادمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، شماره 70 ویژه تابستان سال 1397...

یوسفی: مبانی نظرات فقهی مراجع مبنی بر ضررهای FATF امری قرآنی...

حجت‌الاسلام‌ احمدعلی یوسفی مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه در گردهمایی خود تحریمی ممنوع به سخنرانی پرداخت.

سازو کارهای رسیدن به عدالت اجتماعی از منظر تعالیم اسلامی

حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در نوشتاری به تشریح عدالت اقتصادی از شاخه‌های عدالت اجتماعی پرداخته‌است.

کرسی ترویجی رابطه اخلاق و اقتصاد برگزار می‌شود

کرسی ترویجی رابطه اخلاق و اقتصاد بر اساس الگوی پیشنهادی نظام‌مندی معرفت‌های اقتصادی با ارائه حجت‌الاسلام هادوی‌نیا توسط گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

دکتر موسویان: چهار دغدغه مهم مراجع تقلید درباره نظام بانکداری

دکتر سید عباس موسویان بیان داشت: غیرواقعی بودن معاملات از مهم‌ترین مشکلات بانکداری ایران در سال‌های مختلف بوده و ریشه معاملات صوری و غیرواقعی در عدم آموزش صحیح کارکنان نظام بانکی و مشتریان نظام بانکی است.

محبوب ترین

داغ ترین خبر