برچسب: اقتصاد از منظر پیامبر

رفتار پیامبر به عنوان رهبر جامعه اسلامی همان سیره شخصی ایشان...

دکتر زهیر صیامیان گرجی نویسنده دفتر بیست و یکم از مجموعه بیست و سه جلدی از نگاه نبوی در یادداشتی به توضیح این کتاب پرداخته ‌است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی