برچسب: استظهار

کرسی ترویجی روش‌شناسی استظهار از ادله

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی