برچسب: ادبیات پایداری

جای خالی کتاب دفاع مقدس در دست مخاطبان جهانی

جنگ در همه دنیا جنگ است. یک صورت ظاهری دارد و می‌تواند وجوه مشترکی داشته باشد. مثل کشته شدن، مجروحیت، اسارت، آوارگی و خسارت‌های متعدد که در همه جنگ‌ها وجود دارد.

محمدرضا سنگری رئیس اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری شد

طی حکمی از سوی رئیس حوزه هنری، دکتر محمد‌رضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به سمت ریاست «اندیشکده ادبیات پایداری» حوزه هنری منصوب شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی