برچسب: اخلاق سیاسی

کرسی علمی چیستی اخلاق سیاسی برگزار شد

کرسی ترویجی “چیستی اخلاق سیاسی” با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی چیستی اخلاق سیاسی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “چیستی اخلاق سیاسی” با ارائه دکتر سیدباقری توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

دومین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”سیر تحول فقه سیاسی و اخلاق سیاسی پس از انقلاب اسلامی” توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

دومین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”سیر تحول فقه سیاسی و اخلاق سیاسی پس از انقلاب اسلامی” توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی