برچسب: احمد شاکری

کتاب درباره مانایی و میرایی اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری...

معرفی کتاب درباره مانایی و میرایی، تألیف دکتر احمد شاکری به عنوان اثر شایسته تقدیر سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های علمیه می‌توانند در ساحت نقد ادبی جریان‌ساز و تئوری‌پرداز باشند

به مناسبت انتخاب کتاب «درباره مانایی و میرایی» نوشته دکتر احمد شاکری به عنوان اثر شایسته تقدیر بیست و یکمین دوره کتاب سال حوزه، به گفت‌وگویی کوتاه با این عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه پرداختیم.

مولفه های ایده اولیه

دکتر محمد مهدی جهان پرور دبیر علمی کرسی با عرض تبریک برگزیده شدن کتاب درباره مانایی و میرایی اثر ارزشمند دکتر احمد شاکری در بیست و...

کرسی علمی ترویجی مولفه‌های ایده اولیه برگزار شد

کرسی علمی ترویجی مولفه‌های ایده اولیه توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در تهران برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی مولفه‌های ایده اولیه

کرسی علمی ترویجی مولفه‌های ایده اولیه توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی