برچسب: احمد شاکری

جای خالی کتاب دفاع مقدس در دست مخاطبان جهانی

جنگ در همه دنیا جنگ است. یک صورت ظاهری دارد و می‌تواند وجوه مشترکی داشته باشد. مثل کشته شدن، مجروحیت، اسارت، آوارگی و خسارت‌های متعدد که در همه جنگ‌ها وجود دارد.

مدیران به معیارهای تقریظ بی‌توجه هستند

سخنرانی احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در نشست «پیام تقریظ»

ضرورت نهادینه شدن جایگاه آموزش داستان

یادداشتی از احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه

زندگی شهدا ارزش‌های داستانی و معنوی و اخلاقی را در کنار...

گفتگو با دکتر احمد شاکری، عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه

جریان نفوذ در ادبیات داستانی طلاب

یادداشتی از دکتر احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاi

یادداشت هفته

نشست‌های علمی