برچسب: ابوالقاسم علیدوست

باید بسیاری از مسائل امروز را وارد اصول فقه کنیم

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در کارگاه توانمندسازی و دانش افزایی اساتید فقه و اصول به تبیین مراحل تکوین، تکون، تدوین و زمینه پیدایش اصول فقه پرداخت.

استنباط فقه نظام، یک ضرورت حساس است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیت الله ابوالقاسم علیدوست چهارشنبه شب در همایش ملی فلسفه فقه...

فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آن‌ها

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در نوشتاری به فقه با انگاره قبول نظامات شرعی پرداخته است. این مقاله در مجموعه مقالات همایش ملی فلسفه فقه نظام منتشر خواهد شد.

فتوای حرمت سلاح هسته‌ای حکم حکومتی نیست

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، در مورد فتوای حرمت تولید و انباشت سلاح هسته‌ای از سوی مقام معظم رهبری به گفتگو پرداخت.