برچسب: ابراهیم فیاض

سلسله نشست‌های بررسی و واکاوی زوایای پیدا و پنهان ازدواج سفید

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دوم و نهم آبان‌ماه، میزبان سلسله نشست‌های بررسی و واکاوی زوایای پیدا و پنهان ازدواج سفید خواهد بود.

آثار دونالد ترامپ در مرکز تبادل کتاب بازنمایی می‌شود

پنجمین نشست کتابنوش با هدف نقد، رونمایی و بازنمایی از آثار دونالد ترامپ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی