مراسم گرامیداشت سپهبد قاسم سلیمانی در پژوهشگاه برگزار می شود