نقش روان‌شناسی ثروت در تصحیح سبک زندگی و کسب مال

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق و تربیت مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد. حجت الاسلام مجتبی حیدری با حضور در این شورای علمی به ایراد سخنانی پرداخت.

حجت الاسلام مجتبی حیدری در این جلسه گفت: در روان‌شناسی ثروت به مباحثی از قبیل انگیزه‌های کسب ثروت، ریشه‌های روان‌شناختی میل به ثروت و جمع‌آوری آن، زمینه‌های روان‌شناختی دلبستگی افراطی به ثروت، بایسته‌های اخلاقی ثروتمندی، شیوه‌های برخورد صحیح با ثروت، عوامل روان‌شناختی موفقیت در کسب ثروت یا شکست در این مسیر، پرداخته می‌شود. روان‌شناسی ثروت، نگاه انسان‌ها به ثروت و ثروتمندی و رفتار آنان در این زمینه را مورد توجه قرار می‌دهد. بررسی این بخش از رفتار و کشف وضعیت موجود و عیوب و نواقص آن و نیز ارائه راه صحیح و راه حل برای مشکلات موجود، از وظایف اصلی روان‌شناسی ثروت و ثروتمندی است. استفاده از یافته‌های روان‌شناسی ثروت می‌تواند به تصحیح سبک زندگی انسان‌ها در کسب مال و ثروت و مصرف آن بینجامد.

وی ادامه داد: میل و گرایش فطری انسان در اصل به سوی لذت بردن یا رفع نیازهایش است و مال و ثروت از آن جهت که ابزار آن هستند مورد علاقه آدمی می‌باشند؛ ازسوی دیگر علاقه به مال و ثروت تا جایی که از حد اعتدال خارج نشود حالت افراط پیدا نکند، امر مذموم و ناپسندی نیست. بنابراین، کسب ثروت اگر با میل و گرایش منطقی و معتدل به آن همراه باشد و انسان را به سوی گناه سوق ندهد، نه تنها مذموم نیست بلکه شایسته نیز هست. بدین ترتیب، انگیزه‌های کسب ثروت می‌توانند مثبت یا منفی باشند.