یقینی: تعیین نقش دین در زندگی انسان، علت کنکاش در مقوله قلمرو دین است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، برنامه «رهیافت» رادیو گفت‌و‌گو با موضوع قلمرو دین و با حضور دکتر محمدرضا یقینی عضو هیأت علمی پژوهشگاه به روی آنتن رفت.

محمدرضا یقینی در آغاز با بیان اینکه با طرح موضوع قلمرو دین، نگاهی حداقلی و حداکثری به دین مطرح شد، گفت: مرتبه‌ای از دین داری که همراه با سکولاریسم است، از رنسانس شکل گرفته است. البته سکولاریسم را نمی‌توانیم یک نگاه غیر دینی قلمداد کنیم زیرا ادعا می‌شود مراتبی از دین داری در آن وجود دارد.

وی در ادامه درباره علت طرح مفهوم قلمرو دین اظهار کرد: علت این مسئله از آنجا شکل گرفت که متفکرین در جستجوی پاسخ این سوال بودند که اساساً انسان چه نیازی به دین دارد و دین قرار است چه مشکلی از بشر را حل کند و در حقیقت این مقوله، یک تناسبی با مفهوم انتظار بشر از دین دارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه همچنین با بیان اینکه موضوع قلمرو دین در میان عموم مردم و سیاست مداران نیز از قدیم مطرح بوده است، گفت: بعد از ماجرای ثقیفه، عده‌ای نزد امیرالمومنین آمدند و گفتند ما قبول داریم در دین و علم و فرزانگی، افضل انسان‌ها هستید اما کسان دیگری هستند که در سیاست و تدبیر و دنیا دیدگی برتر از شما هستند و بنابراین سزاوار است آنها خلیفه باشند. در حقیقت این موضوع در ذهنیت مردم نیز شکل گرفته است و در حقیقت بین دین و دنیا، تفکیک قائل می‌شوند.

پژوهشگر حوزه دین در ادامه درباره فایده طرح موضوع قلمرو دین بیان کرد: وقتی موضع خودمان را در قبال این موضوع روشن نکرده باشیم، نمی‌توانیم بدانیم در مسائل اجتماعی تا چه حدی باید به سراغ دین بیاییم؟ اگر قائل بر این شویم که دین را به طور کامل یا بخشی از آن را کنار بگذاریم، در آن صورت، ما نیز دچار سکولاریسم هستیم.

یقینی افزود: به اندازه میزانی که معتقد باشیم زندگی دنیوی ما فارغ از دین قابل تعریف کردن و تبیین است، به آن میزان سکولار هستیم و در غیر آن صورت به همان میزان از سکولار فاصله گرفتیم.